impuls245

Technický základ

  • infračervené impulsy založené na různých funkčních keramiky (IR.C), které máji charakteristické spektrální emise v rozmezí od 4 do 10 µm
  • funkční keramiky
  • emitenty (zařiči), pohlčovači a/nebo jiné měniči
  • zesílení tepla, pocházejícího od elektrické energie, plynu, ropy, horké kapaliny a sluneční energie
  • rozsah teplot – v závislosti na technologickém postupu – z pod nulou až 1000°C.

IR.C-technologie se skládá z technické základny, založené na vědeckých poznatcích, a jeho praktického použití v různých technologických procesech.